Diensten & Kosten

Diensten & Kosten

Alimentatieberekening aanvragen

Bij een alimentatieberekening op afstand, mailen wij u eerst een zogenaamde standaard vragenlijst of u downloadt deze lijst hieronder vanaf de website. Op deze lijst staan gegevens die wij nodig hebben voor het maken een alimentatieberekening. U kunt het formulier en de verzamelde documenten mailen of per post naar ons toe zenden. Let op ! Stuur geen orginele stukken mee.

Heeft u vragen over hierover? Neem dan gerust contact met u ons op 076-5143626.

Vragenformulier


7 alimentatie en vragenformulier

Alimentatieberekening ontvangen

Nadat wij de gegevens van u hebben ontvangen, controleren wij of er voldoende gegevens zijn om een correcte alimentatieberekening te kunnen maken en of wij nog vragen hebben. Vervolgens gaan wij voor u rekenen, daarna ontvangt u van ons per mail een alimentatieberekening met toelichting. Mocht u na ontvangst van de alimentatieberekening nog vragen hebben, dan kunt u kosteloos telefonisch uitleg aan ons vragen.

Ook het maken van meerdere varianten en aanvullende berekeningen is mogelijk.

alimentatieberekening ontvangen - alimentatieservice

Kosten

Uitgebreide berekening €165 excl btw

De kosten voor een alimentatie – berekening tbv kinderalimentatie en/of partneralimentatie zijn €165 excl btw (€200 incl btw). Hiervoor ontvangt u een behoefteberekening, een draagkrachtberekening, een draagkrachtvergelijking met eventueel een jusvergelijking en een eventueel bruto-netto overzicht. Tevens wordt de berekening telefonisch met u doorgesproken.

Eenvoudige berekeningen en zeer complexe berekeningen

Soms is een berekening zo eenvoudig of juist zo zeer complex dat wij een lagere of een hogere prijs hanteren. Dit gebeurt altijd vooraf in overleg met u. De kosten voor een eenvoudige draagkracht- berekening zijn €100 excl btw (€120 incl btw)

Aanpassing €120

aanpassingen en extra varianten

Co-ouderschap

Een alimentatieberekening voor co-ouderschap wordt normaal gesproken gezien als een uitgebreide berekening. U ontvangt bij deze berekeningen en verdeel schema kosten kinderen bij co-ouderschap.

Ondernemer en DGA’s

De kosten voor een alimentatieberekening voor zelfstandig ondernemers en DGA’s worden in overleg bepaald.

Complexe berekeningen

Alimentatieservice behoudt zich het recht voor om complexe en/of afwijkende alimentatieberekeningen tegen het aangeboden tarief niet uit te voeren. In dat geval wordt dit vooraf voor de start van de berekeningen gemeld.

Aangeleverde gegevens

De berekening is gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Wij controleren deze niet op juistheid en volledigheid. Alimentatieservice kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de resultaten. Alleen partij die als opdrachtgever genoemd staat kan nadien o.b.v. het dossier nog aanvullende berekeningen laten maken tegen het daarvoor geldende tarief.

Aansprakelijkheid

De conclusies en adviezen hebben een indicatief karakter, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend of kan door Alimentatieservice aansprakelijkheid worden aanvaard. Bij onjuistheden c.q. fouten door Alimentatieservice zal Alimentatieservice de berekeningen c.q. adviezen aanpassen zonder aanvullende kosten voor de klant indien deze onjuistheden/fouten gemeld worden binnen 30 dgen na verzending van de berekening c.q. de advisering.