Alimentatie Service

voor de professional

Alimentatieberekening aanvragen
Om een alimentatieberekening te kunnen maken, hebben wij allerlei gegevens nodig. Hiervoor kunt onze standaard vragenlijst downloaden. Op deze vragenlijst staan gegevens die wij nodig hebben voor het maken een alimentatieberekening. Het is een standaard lijst, dus er kunnen vragen opstaan die niet van toepassing zijn of juist extra informatie toevoegen. U kunt het ingevulde vragenformulier en de verzamelde documenten naar ons mailen of per post naar ons toe zenden. Let op ! Stuur geen orginele stukken mee.
i
Berekening
Nadat wij de gegevens van u hebben ontvangen, controleren wij of er voldoende gegevens zijn om een correcte alimentatieberekening te kunnen maken en of wij nog vragen hebben. Vervolgens gaan wij voor u rekenen, daarna ontvangt u van ons per mail een alimentatieberekening met toelichting.
Toelichting op een berekening
Mocht u na ontvangst van de alimentatieberekening nog vragen hebben of een toelichting op de berekening willen, dan kunt u kosteloos telefonisch uitleg aan ons vragen om de alimentatieberekening samen door te spreken.
w
Aanpassingen
Wanneer u een berekening bij ons heeft laten maken dan komt het vaak voor dat na de bespreking met uw klant(en) er toch nog enkele zaken aangepast moeten worden. In dat geval kunt u met ons contact opnemen. Kleine aanpassingen in een berekening die niet ouder is dan 2 maanden verzorgen wij kosteloos voor u. Wanneer de berekening echter langer dan 2 maanden geleden is gemaakt zijn wij genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen.

Uitgebreide berekening : € 200,-  incl. btw

Wij verzorgen onze berekeningen  tegen een vaste prijs. De kosten voor een berekening van kinderalimentatie en/of partneralimentatie zijn € 200 incl. btw. Hiervoor ontvangt u een behoefteberekening, een NBI berekening, een berekening en verdeling van de kosten van de kinderen, een draagkrachtberekening en eventueel een jusvergelijking. Tevens kan de alimentatieberekening telefonisch met u worden doorgesproken.

Eenvoudige en zeer complexe berekeningen

Soms is een berekening zo eenvoudig of juist zo complex dat wij een lagere of een hogere prijs hanteren. Dit gebeurt altijd vooraf in overleg met u. De kosten voor een eenvoudige berekening zijn € 150 incl. btw.

Gegegevens
De berekening is gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Wij controleren deze niet op juistheid en volledigheid. Alimentatieservice kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de resultaten. Alleen partij die als opdrachtgever genoemd staat kan nadien o.b.v. het dossier nog aanvullende berekeningen laten maken tegen het daarvoor geldende tarief.
Aansprakelijkheid
De conclusies en adviezen hebben een indicatief karakter, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend of kan door Alimentatieservice aansprakelijkheid worden aanvaard. Bij onjuistheden c.q. fouten door Alimentatieservice zal Alimentatieservice de berekeningen c.q. adviezen aanpassen zonder aanvullende kosten voor de klant indien deze onjuistheden/fouten gemeld worden binnen 30 dgen na verzending van de berekening c.q. de advisering.
r

Wij geven kosteloos een telefonische toelichting op onze berekeningen.

i

Duidelijke berekeningen

t

Ondersteuning bij vragen

Sparringpartner

Kom in ConTACT

Neem contact met mij op