Wat gebeurt er met de kinderbijslag van de kinderen na de scheiding?

Wanneer u als ouders van een minderjarig kind gaat scheiden is het zaak om bij de Sociale Verzekerings Bank de SVB na te gaan hoe u zaken destijds heeft geregeld met de kinderbijslag. Het is raadzaam om tijdens het proces van uw scheiding op de hoogte te zijn wie er als “aanvrager” van de kinderbijslag bij de SVB geregistreerd staat. Zo voorkomt u vervelende verassingen achteraf. Vaak wordt er in een ouderschapsplan ook vastgelegd wie de aanvrager is en wie de ontvanger.  Mocht u willen weten wie van u beiden geregistreerd staat als “aanvrager” kijk dan op de site van de SVB. U heeft hiervoor wel uw dig-id nodig. Mocht u wijzigingen willen doorgeven dan kan dat via  deze site maar u kunt ook het formulier downloaden om uw wijzigingen handmatig aan de SVB door te geven.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als u uit elkaar gaat betaalt de SVB aan diegene die geregistreerd staat bij de SVB als ontvanger. De aanvrager kan in eerste instantie alleen wijzigingen doorgeven aan de SVB. Wanneer de aanvrager wil dat een ander de kinderbijslag ontvangt kan hij/zij dat aan de SVB doorgeven. Ook is het mogelijk bij co-ouderschap dat de helft van de kinderbijslag aan de vader en de andere helft aan de moeder wordt uitbetaald of dat de kinderbijslag wordt gestort op een gezamenlijke rekening  van de ouders. Wanneer u co-ouderschap heeft wil de SVB weten wie het kindgebondenbudget gaat ontvangen. De SVB geeft aan de belastingdienst door wie bij de SVB geregistreerd staat als aanvrager van de kinderbijslag. Alleen de aanvrager kan kindgebonden budget krijgen. De belastingdienst bepaalt uiteindelijk hoeveel kindgebonden budget de aanvrager ontvangt. Wanneer u 2 of meer kinderen heeft kan de belastingdienst het kindgebonden budget over beide ouders verdelen. Alleen de aanvrager kan het kindgebonden budget krijgen. Wilt u allebei kindgebonden budget zorg dan dat iedere ouder voor een kind de kinderbijslag aanvraagt  voor het kind dat bij die ouder is ingeschreven. De SVB geeft dan aan de belastingdienst door dat beide ouders zijn geregistreerd als aanvrager. U kunt contact opnemen met uw SVB voor het aanvragen van een formulier om dit te regelen.