Uitspraak Hoge Raad Prejudiciële vragen

Uitspraak Hoge Raad Prejudiciële vragen Uitspraak Hoge Raad prejudiciële vragen kinderalimentatie De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 antwoord geven op de vraag hoe de kinderalimentatie moet worden berekend. De  wetgever heeft in de loop van de jaren verschillende...

Co-ouderschap, kinderalimentatie en financien

Co-ouderschap Bij een scheiding zijn de ouders verplicht de kosten te betalen van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bij co-ouderschap zijn de kinderen afwisselend bij de ene en de andere ouder. Co-ouders verdelen de kosten van kinderen. Hoe werkt dat? Bij...

Advies Hoge Raad kindgebonden budget bij inkomen ontvangende ouder

Posted by: | Posted on: september 15th, 2015 | 0 Comments Kindgebonden budget bijtellen bij inkomen ontvangende ouder Het kindgebondenbudget zou bijgeteld moeten worden bij het eigen inkomen van de ouder die het kindgebondenbudget ontvangt. Oftewel, bij de draagkracht...