Kinderbijslag en gescheiden ouders

Wat gebeurt er met de kinderbijslag van de kinderen na de scheiding? Wanneer u als ouders van een minderjarig kind gaat scheiden is het zaak om bij de Sociale Verzekerings Bank de SVB na te gaan hoe u zaken destijds heeft geregeld met de kinderbijslag. Het is raadzaam...

Indexatie alimentatie

Alimentatie indexatie 2018 percentage bekend wettelijke indexering 2018: 1,5 procent De alimentatie indexatie voor het jaar 2018 is bekend. Als u alimentatie betaalt moet u er rekening mee houden dat per 1 januari 2018 de alimentatie moet worden aangepast. Vanaf 1...

2de Prejudiciële beslissing Hoge Raad

2de Prejudiciële beslissing Hoge Raad 7 juli 2017 >>> naar ECLI:NL:HR:2017:1273 Februari 2017 stelde het hof in Den Haag opnieuw vragen aan de Hoge Raad. Dit keer niet over de kinderalimentatie, maar over de partneralimentatie en de invloed van het KGB. Op 7...

Co-ouderschap, kinderalimentatie en financien

Co-ouderschap Bij een scheiding zijn de ouders verplicht de kosten te betalen van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bij co-ouderschap zijn de kinderen afwisselend bij de ene en de andere ouder. Co-ouders verdelen de kosten van kinderen. Hoe werkt dat? Bij...

Advies Hoge Raad kindgebonden budget bij inkomen ontvangende ouder

Posted by: | Posted on: september 15th, 2015 | 0 Comments Kindgebonden budget bijtellen bij inkomen ontvangende ouder Het kindgebondenbudget zou bijgeteld moeten worden bij het eigen inkomen van de ouder die het kindgebondenbudget ontvangt. Oftewel, bij de draagkracht...

Wetvoorstel partneralimentatie

Wetvoorstelpartneralimentatie ingediend D66-Kamerlid Magda Berndsen dient vrijdag 19 juni 2015, samen met de VVD en PvdA, een wetsvoorstel in om de partneralimentatieregeling te moderniseren. In dit wetsvoorstel partneralimentatie wordt de duur van de...