Co-ouderschap, kinderalimentatie en financien

Co-ouderschap Bij een scheiding zijn de ouders verplicht de kosten te betalen van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bij co-ouderschap zijn de kinderen afwisselend bij de ene en de andere ouder. Co-ouders verdelen de kosten van kinderen. Hoe werkt dat? Bij...

Advies Hoge Raad kindgebonden budget bij inkomen ontvangende ouder

Posted by: | Posted on: september 15th, 2015 | 0 Comments Kindgebonden budget bijtellen bij inkomen ontvangende ouder Het kindgebondenbudget zou bijgeteld moeten worden bij het eigen inkomen van de ouder die het kindgebondenbudget ontvangt. Oftewel, bij de draagkracht...

Wetvoorstel partneralimentatie

Wetvoorstelpartneralimentatie ingediend D66-Kamerlid Magda Berndsen dient vrijdag 19 juni 2015, samen met de VVD en PvdA, een wetsvoorstel in om de partneralimentatieregeling te moderniseren. In dit wetsvoorstel partneralimentatie wordt de duur van de...

De wet hervorming kindregelingen en rapport Alimentatienormen

Op 24 juni heeft de Eerste Kamer de wet hervorming kindregelingen (WHK) aangenomen. Doel van de wet is het beperken van het aantal kindregelingen en dat heeft gevolgen voor het berekenen van (kinder)alimentatie. Als de wet op 1 januari 2015 in werking treedt,...